Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Valdyba

LKJBS „Žingsnis“ Valdyba

Darius StonysPirmininkas

Deinora RudėnaitėValdybos narė

Svetlana BuinovskaitėValdybos narė

Lina BaužytėValdybos narė
Gintarė MostvilaitėValdybos narė

Parašyk valdybai laišką