Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

Revizijos komisija

LKJBS „Žingsnis“ Revizijos komisija

Andrius StasiukynasKomisijos pirmininkas

Margarita KrankalytėKomisijos narė