Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“

„Sniego gniūžtės“ stovykla Obeliuose

„Sniego gniūžtės“ stovykla Obeliuose